A- A A+

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation

Het fase-3 onderzoek met de JAK-2 remmer Pacritinib is op dinsdag 9 februari 2016 voorlopig stopgezet op last van de American Food- and Drug Administration. De maatregel is genomen omdat er bij tussentijdse analyse van de studie (PERSIST-2) aanwijzingen zijn gevonden voor meer sterfte door o.a. hartfalen, hartstilstand of bloeding in het hersengebied bij gebruik van Pacritinib.
Er vindt hiernaar nog nader onderzoek plaats, maar voor de zekerheid zijn alle lopende studies met Pacritinib stopgezet. Dit heeft geen gevolgen voor andere klinische studies met JAK2-remmers, zoals b.v. de studie met Momelotinib.
Bij klinische studies vindt altijd een tussentijdse analyse plaats om eventuele oversterfte of ernstige bijwerkingen op tijd op te sporen.
Pacritinib is een veelbelovend medicijn voor mensen die aan MF lijden en wordt ontwikkeld door CTI Biopharma. Het bedrijf werkt al jaren aan de ontwikkeling van dit medicijn. Er waren ook Nederlandse patiënten betrokken bij het onderzoek, zij hebben het gebruik van Pacritinib acuut moeten staken.
Het is niet de eerste JAK2 remmer die in de laatste fase van onderzoek sneuvelt, in 2013 moest al een trial rond het medicijn Fedratinib, ontwikkeld door Sanofi, vanwege ernstige bijwerkingen worden gestaakt.

Ga naar boven