A- A A+

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation

 

We leven nu al een poosje met het Corona-virus. En langzamerhand wordt er meer bekend over de gevolgen die een besmetting met het virus kan hebben. Daarom hebben we als bestuur van de MPN Stichting aan onze Medische Adviesraad gevraagd of een update van de hierboven geplaatste opmerkingen over MPN en Covid-19 niet op zijn plaats zou zijn.
De leden van de Medische Adviesraad waren unaniem van mening dat een update niet nodig is. Alle gemaakte opmerkingen zijn nog onverminderd van kracht.
Wel werd benadrukt dat als MPN patiënten met Corona (Covid-19) op de IC belanden, ze zeker meer risico lopen i.v.m. tromboseontwikkeling. De boodschap is dus: echt zorgen dat je daar niet terecht komt en je zelf heel goed in acht nemen. En vooral niet te makkelijk denken over de maatregelen die hierbij kunnen helpen.
Wij hebben regelmatig contact met de Medische Adviesraad en mochten er aanvullende maatregelen nodig zijn of ander nieuws dan zullen we daar melding van maken via de website, het Forum en Facebook. Houd deze platforms dus in de gaten.

Meer en recente informatie over de wisselwerking tussen MPN en Covid-19 kunt u vinden op de site van de Nederlandse Hematologievereniging of - in het Engels - op de site van de American Society of Hematology.

Ga naar boven