A- A A+

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation

 

Naar aanleiding van de start van het vaccinatieprogramma tegen het Corona virus, hebben wij onze medisch adviesraad geconsulteerd.
Op basis hiervan adviseren wij MPN patiënten zich te laten vaccineren zodra dat kan.

Er is geen aanleiding om conflicten met Hydrea, Jakavi of interferon te verwachten.

Voor patiënten die intensieve chemo- of immuun therapie volgen, dan wel transplantatie/CAR-T cel therapie, adviseren wij om in overleg met de behandelend arts de volgende richtlijnen in acht te nemen:
     • Niet binnen 3 maanden na afronden chemotherapie
     • Niet binnen 6 maanden na B-cel depleterende therapie (o.a. rituximab)
     • Niet binnen 6 maanden na autologe of allogene stamceltransplantatie
     • Niet na CAR T cel therapie zolang B cel aantallen niet hersteld/herstellende zijn
Dringend advies is om in al deze gevallen ook huisgenoten te vragen zich te laten vaccineren.

Voor als je vragen hebt over de verhoogde bloedingsneiging (door je ziekte of het gebruik van antistolling) het volgende:
1. met plaatjes aggregatie remming zoals Ascal/acetylsalicylzuur of Plavix (clopidogrel) kan zonder verder overleg de injectie worden gegeven, erna 2 minuten stevig afdrukken;
2. bij tekort aan bloedplaatjes (<50 x 10.9/l) dient overleg plaats te vinden met de behandelend arts;
3. met therapeutische antistolling dient overleg plaats te vinden over inname van deze middelen en de timing met de injectie. Bij vitamine K antagonisten zoals Acenocoumarol of Marcoumar die door de trombosedienst worden doorgedoseerd kan contact opgenomen worden met de trombosedienst. Bij directe orale anti coagulantia (DOAC) zoals Apixaban, Rivaroxaban en dergelijke of subcutane antistolling zoals Fraxiparine bv) dient contact opgenomen te worden met de behandelend arts.

 

Ga naar boven