A- A A+

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation

Als u medicatie gebruikt kunt u last hebben van bijwerkingen. De bijwerkingen staan - meestal in volgorde van de mate waarin ze voorkomen - vermeld in de bijsluiter. Het is belangrijk dat zowel de fabrikant en de patiënt goed zicht hebben op de bijwerkingen. Een MPN komt niet heel veel voor en medicatie die wordt voorgeschreven wordt soms "off-label" gebruikt. Het is belangrijk om te melden als u last hebt van een zeldzame bijwerking of denkt een bijwerking te ervaren die niet (goed) in de bijsluiter staat vermeld. Daarvoor bestaat het instituut LAREB. U kunt hier deze bijwerkingen melden. In deze folder kunt u zien wat LAREB is en hoe u een eventuele melding kunt doen.

Als de milt vergroot is, meestal als gevolg van MF, kan dit ernstige klachten geven zoals buikpijn, pijn op de borst, vermoeidheid, gewichtsverlies, nachtzweten, koorts en bloedarmoede. Als deze klachten dusdanig ernstig zijn, kan worden overwogen de milt te verwijderen door middel van een operatie. Bij een te sterk vergrote milt is verwijdering soms te risicovol. Dan is bestraling van de milt een optie. Verwijdering of bestraling van de milt is een lastige beslissing, dat samen met de arts goed besproken moet worden. Er kleven zowel voordelen als nadelen aan. Lees hierover meer in de patiëntenbrochure van de MPN Stichting (gratis voor donateurs).

Bronnen:
Richtlijn Primaire Myelofibrosis 2015, Nederlandse Vereniging voor Hematologie
Mesa, R.A. et al. Cancer 109, 68-76 (2007)
Enquête MPN Stichting, resultaten gepubliceerd in Pur Sang 7-1, 12-15 (2010)

De meeste mensen kennen aspirine van het gebruik bij koorts of griep, maar aspirine kan voor meer doeleinden gebruikt worden. Aspirine remt het klonteren van bloedplaatjes, waardoor de vorming van bloedpropjes, ofwel trombose, tegengegaan wordt. In een deel van de gevallen volstaat de behandeling met aspirine, eventueel gecombineerd met aderlaten, als behandeling van MPN’s. Het gaat altijd om een relatief lage dosis aspirine van 80mg bij de behandeling van MPN’s. Er zijn maar weinig bijwerkingen, waaronder een hoger risico op bloedingen en het sneller krijgen van blauwe plekken.

Bronnen:
Richtlijn Polycythemia Vera 2011, Nederlandse Vereniging voor Hematologie
Richtlijn Essentiele Trombocythemie 2011, Nederlandse Vereniging voor Hematologie
Richtlijn Primaire Myelofibrosis 2015, Nederlandse Vereniging voor Hematologie
Van Genderen PJ, Br J Haematol ;99:832-6 (1997)
Michiels, J.J. et al. Platelets 17, 528-544 (2006).

Thalidomide kan voor behandeling van myelofibrose worden gebruikt. Het wordt vooral ingezet als er ook sprake is van anemie (bloedarmoede). Het is een immuunmodulerend middel, dat wil zeggen dat dit medicijn invloed uitoefent op het immuunsysteem. Het remt de aanmaak van cytokines, dat stofjes zijn die signalen doorgeven aan cellen en celdeling kunnen beïnvloeden. Hierdoor wordt de aanmaak van bloedcellen geremd. Dit medicijn kan gecombineerd worden met prednison. De meest voorkomende bijwerkingen zijn slaapproblemen en obstipatie.
De nieuwere immuunmodulerende middelen zijn Lenalidomide en Pomalidomide. Hiervan is vaak een lagere dosis nodig, en deze middelen kennen andere bijwerkingsprofielen.

Bronnen:
Richtlijn Primaire Myelofibrosis 2015, Nederlandse Vereniging voor Hematologie

Ga naar boven