A- A A+

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation

 
De MPN Stichting staat bij de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt dit hier controleren met de zoekletters MPN. 
 
Belastingvoordeel bij giften
Voortvloeiend uit de verleende ANBI-status kunt u schenkingen aan de MPN-Stichting aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting opgenomen.
Naam:
MPN Stichting
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):
8167.94.789
Contactgegevens:
MPN-Stichting
Postbus 10496
6000 GL Weert
Telefoon: 088 0074 300
e- mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Gestreefd wordt naar een samenstelling waarin tenminste de helft van het bestuur wordt gevormd door patiënten met ET, PV, MF en daaraan geassocieerde ziekten, of diens directe naasten (artikel 3, lid 1 en lid 8 van de statuten).
Er wordt gestreefd naar een spreiding van maatschappelijke achtergrond, deskundigheid en discipline. Binnen het bestuur is voldoende bestuurlijke kwaliteit en ervaring aanwezig.
Het bestuur bestaat uit minimaal een voorzitter, een penningmeester en een secretaris
De bestuursleden zijn integer, hebben verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling ten opzichte van de belangen van de MPN Stichting en haar donateurs. Binnen het bestuur zijn de drie kerntaken - informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging - als portefeuille belegd.
 
Missie
De MPN stichting is een onafhankelijke organisatie die zich belangeloos en zonder winstoogmerk inzet voor alle MPN patiënten en hun directe naasten. De MPN stichting helpt haar donateurs actief de regie over hun eigen zorgpad te bepalen. Door donateurs goed te informeren kunnen patiënten een betere gesprekspartner zijn van de arts en zijn ze beter in staat zelfstandig een oordeel over hun zorgpad te geven. Hierbij is het van het grootste belang dat de patiënt een goede directe relatie opbouwt met zijn of haar arts. De MPN stichting behartigt de collectieve belangen van haar donateurs richting artsen, zorgverzekeraars en de overheid.
Daarnaast wil de MPN stichting de donateurs helpen bij het omgaan met hun ziekte door middel van lotgenotencontact via telefoon of e-mail.
 
Doelstellingen
Bij de oprichting van de MPN stichting zijn in de statuten de volgende doelstellingen van de MPN stichting opgenomen:
• Het informeren van patiënten en hun naasten over de ziekten ET, PV en MF en daaraan geassocieerde ziekten, de gevolgen van deze ziekten, behandeling ervan, de medicatie en haar bijwerkingen.
• Het versterken van onderlinge contacten tussen patiënten met ET, PV en MF en geassocieerde ziekten.
• Het informeren van huisartsen, specialisten en hulpverleners over ET, PV en MF en geassocieerde ziekten.
• Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar ET, PV, MF en hun gevolgen.
• Het behartigen van de belangen van de eigen organisatie en van de hierboven genoemde betrokkenen bij de ziekten ET, PV, MF en daaraan geassocieerde ziekten en voorts al hetgeen met het bovenstaand verband houdt of daaraan bevorderlijk is.
 
Jaarverslag
Klik hier voor het verslag activiteiten 2019.
 
Financieel verslag
Klik hier voor het financieel verslag 2019.
 
Ga naar boven