Vaccinatie advies MPN patiënten

Naar aanleiding van de start van het vaccinatieprogramma tegen het Corona virus, hebben wij onze medisch adviesraad geconsulteerd over vaccinatie bij MPN patiënten.

Op basis hiervan adviseren wij MPN patiënten zich te laten vaccineren zodra dat kan.

Er is geen aanleiding om conflicten met Hydrea, Jakavi of interferon te verwachten.

Voor patiënten die intensieve chemo- of immuun therapie volgen, dan wel transplantatie/CAR-T cel therapie, adviseren wij om in overleg met de behandelend arts de volgende richtlijnen in acht te nemen:
• Niet binnen 3 maanden na afronden chemotherapie
• Niet binnen 6 maanden na B-cel depleterende therapie (o.a. rituximab)
• Niet binnen 6 maanden na autologe of allogene stamceltransplantatie
• Niet na CAR T cel therapie zolang B cel aantallen niet hersteld/herstellende zijn

Dringend advies om in al deze gevallen ook huisgenoten te vragen zich te laten vaccineren.

Als je vragen hebt over de verhoogde bloedingsneiging (door je ziekte of het gebruik van antistolling) het volgende:

  1. met plaatjes aggregatie remming zoals Ascal/acetylsalicylzuur of Plavix (clopidogrel) kan zonder verder overleg de injectie worden gegeven, erna 2 minuten stevig afdrukken;
  2. bij tekort aan bloedplaatjes (<50 x 10.9/l) dient overleg plaats te vinden met de behandelend arts;
  3. met therapeutische antistolling dient overleg plaats te vinden over inname van deze middelen en de timing van de injectie. Bij vitamine K antagonisten zoals Acenocoumarol of Marcoumar die door de trombosedienst worden doorgedoseerd kan contact worden opgenomen met de trombosedienst. Bij directe orale coagulantia (DOAC) zoals Apixaban, Rivoxaban of dergelijke, of subcutane antistolling (zoals Fraxiparine) dient contact opgenomen te worden met de behandelend arts.

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.