Privacybeleid

page1image17309824

Privacyverklaring

In onze coachpraktijk verwerken wij gegevens. Hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan lees je in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

That’s Lifecoach|KVK51565145|
Pien Hoogland, Breudijk 53, 3481LN Harmelen| 06-21507230|pien@thatslifecoach|

Verkrijgen van persoonsgegevens

We verkrijgen jouw persoonsgegevens rechtstreeks via een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject, bijvoorbeeld via je werkgever.

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Gespreksverslagen

 • Inhoud van communicatie

 • Medicijngebruik indien van belang voor het coachtraject

  Doeleinden

  Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Beheer van het cliëntenbestand;

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;

 •  Facturering en incasso;

 • Marketing;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden.

That’s Lifecoach gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:
Computer, I-Cloud en Dropbox voor beveiligde opslag van NAW-gegevens, contactgegevens en facturen.

Hoe lang wij gegevens bewaren

That’s Lifecoach bewaart jouw NAW-gegevens, contactgegevens en facturen, digitaal en op papier, minimaal 7 jaar volgens de fiscale bewaarplicht.

Coach- en gespreksverslagen bewaren wij uitsluitend op papier, dus niet digitaal. Om eventuele vervolgconsulten effectief te kunnen oppakken, bewaren wij deze 10 jaar. Op jouw verzoek worden deze eerder vernietigd.

Jouw rechten

Je mag altijd vragen welke gegevens we van jouw hebben opgeslagen. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens aan te passen.

Contact

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Pien Hoogland

pien@thatslifecoach.nl

06-21507230

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.