Privacy

 

Inleiding
De MPN Stichting respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze website en is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website en haar donateurs van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers en donateurs worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

 

Verwerking van persoonsgegevens
De MPN Stichting verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker de MPN Stichting toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken om haar statutaire taken en haar overige dienstverlening uit te voeren. Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld. Op de website van de MPN Stichting tref je een aantal links aan naar andere websites. De MPN Stichting draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens.

 

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie informatie
Op de website van de MPN Stichting worden algemene bezoekersgegevens van niet-persoonlijke aard bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's en welke versie browser of besturingssysteem een bezoeker gebruikt. Deze automatisch vergaarde niet-persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden om de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Op deze wijze kan de MPN Stichting haar dienstverlening verder optimaliseren.

 

Wijzigingen
De MPN Stichting behoudt zich het recht voor de website en dit privacy statement naar eigen inzicht en op elk moment te wijzigen of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van deze website ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacy statement. De MPN Stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Nadere informatie
Vragen die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot de MPN Stichting.