Voor patiënten, door Patiënten

“Vrijwilligers gezocht”

Onze MPN stichting heeft de laatste paar jaar flinke stappen gezet in het verbeteren van lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging.
Al het werk wordt gerealiseerd met behulp van een (te) kleine groep vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat uit louter vrijwilligers. We merken dat teveel vrijwilligerstaken op dit moment door bestuursleden worden uitgevoerd. Om dezelfde kwaliteit en continuïteit te kunnen blijven bieden en overbelasting van bestuursleden te voorkomen is het nodig dat we onze enthousiaste groep vrijwilligers uitbreiden.

Vrijwilligers ondersteunen bestuursleden bij diverse activiteiten. Te denken valt aan:

 • Helpen bij het organiseren van diverse lotgenoten activiteiten (jaarlijkse contactdag, regionale bijeenkomsten in ziekenhuizen e.d.)
 • Mogelijk ondersteuning bij activiteiten van het secretariaat
 • Opzetten van een webredactie
 • Uitbreiding van de redactie (m.n. het schrijven van columns)
 • Ontwikkelen van eigen ideeën

Het bestuur is op ook zoek naar een nieuw bestuurslid.
Deze heeft als belangrijkste werkveld het organiseren/stimuleren en onderhouden van lotgenotencontact.
Te denken valt aan:

 • Organiseren (met andere vrijwilligers) van de landelijke contactdag
 • Organiseren van de “Dag voor de vrijwilligers”
 • Opzetten van regionale bijeenkomsten in ziekenhuizen
 • Opzetten en onderhouden van huiskamerbijenkomsten
 • Organiseren, opzetten en onderhouden van vrijwilligersbeleid
 • Aansturen vrijwilligers

Wij zoeken iemand die:
* Enthousiast en bevlogen is
* Organisatorisch/communicatief vaardig
* Zich betrokken voelt bij de MPN stichting
* Op vrijwillige basis beschikbaar is

Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers met verschillende expertises en aandachtsgebieden, die als patiënt of partner direct met MPN te maken hebben. De focus van de Stichting ligt op informatieverstrekking, ervaringen en expertise delen tussen patiënten en belangenbehartiging.
Het is reëel uit te gaan van een tijdsbesteding van gemiddeld 3 tot 4 uur in de week
We vergaderen ongeveer 10 tot 12x per jaar op zaterdag. De helft online en de helft fysiek.

Heb je interesse om vrijwilliger of bestuurslid te worden, vul dan onderstaand formulier in en beschrijf daarin wat je leuk vindt, wat je ervaring is en hoeveel tijd je ongeveer hieraan denkt te kunnen besteden.
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Voor vragen kun je contact opnemen met John Hoogland 0652868460